-

ผลหวยย้อนหลัง 15 วันล่าสุด

ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง

วันที่ ลาว มาเล เวียดนาม สิงคโปร์4D ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่วเส้ง(เช้า) ฮั่วเส้ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
23/07/2562 - - 5074,90 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 804,25 088,09 443,79 583,19 216,90 648,22 726,73 414,03 313,91 274,39 ตลาดปิด 999,62 686,93 074,34 190,70
22/07/2562 - - 2598,24 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 731,68 679,20 834,21 264,91 259,81 126,14 453,34 711,24 722,74 113,88 457,31 637,91 493,23 940,33 -
21/07/2562 - 0403,57 0545,60 0631,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/07/2562 - 2033,95 7705,44 6535,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 420,77
19/07/2562 - - 5102,36 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 423,99 699,75 088,23 855,90 246,80 540,74 319,91 235,82 796,91 701,45 ตลาดปิด 328,97 870,61 007,22 297,12
18/07/2562 - - 5507,61 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 612,06 624,94 023,77 465,35 357,60 166,51 928,20 153,63 105,82 746,18 027,33 725,62 309,37 785,18 985,78
17/07/2562 6901,69 5823,90 5609,30 4416,74 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 818,07 918,07 691,50 200,59 178,84 317,45 848,57 016,35 487,84 564,60 194,88 387,69 546,74 103,94 563,53
16/07/2562 - - 8355,21 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 621,69 525,65 259,83 341,01 244,56 962,74 605,62 151,07 003,08 104,33 182,93 756,10 720,48 097,63 916,13
15/07/2562 - - 7107,04 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ตลาดปิด ตลาดปิด 591,53 942,04 285,23 488,26 643,08 644,58 795,39 671,48 789,24 746,95 172,75 734,02 -
14/07/2562 - 6262,98 9202,26 4294,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13/07/2562 - 2870,49 3297,29 2085,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 203,95
12/07/2562 - - 6289,76 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 313,60 590,37 331,54 338,61 446,66 162,82 435,07 586,23 734,89 623,88 ตลาดปิด 841,20 597,85 332,80 808,88
11/07/2562 - - 7166,15 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 908,60 353,05 276,61 277,38 974,05 180,11 342,94 863,28 045,03 311,07 356,70 861,22 982,87 212,29 020,71
10/07/2562 7586,75 0295,98 6266,27 7857,45 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 938,77 348,67 686,93 615,64 541,13 469,41 848,70 335,11 042,96 704,78 326,17 483,78 069,78 341,14 349,65
09/07/2562 - - 8490,30 - ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 343,08 515,80 035,94 879,50 622,47 628,41 278,44 924,73 946,77 082,25 743,10 205,97 647,80 655,96 614,98